Šest minut pro zdraví – Pro odborníky

Materiály ke stažení

Odborné zdroje, reference

Autorka vycházela při sestavování výsledkové listiny uvedené na panelech z citací odborné literatury (viz níže).

Jsem si vědoma, že v současné době neexistují ověřené standardy pro zdravou českou populaci na dostatečně velkém souboru.

Aplikací pro výpočet vzdálenosti byl vzorec 800-5,4xvěk s použitím odkazů níže uvedených.

Za odbornou spolupráci, komentáře a podporu děkuji specialistkám v oboru pneumologie prim. MUDr. Jarmile Fišerové a MUDr. Pavle Volejníkové z Ústí nad Labem.

29.9.2013 MUDr. Iveta Petrová

 1. ATS statement. Guidelines for the six-minute walk test. Am J Respir Crit Care Med, 2002, 166: 111-117.
 2. Enright PL, Sherrill DL. Reference equations for the six-minute walk in healthy adults. Am J Respir Crit Care Med, 1998, 158: 1384-1387.
 3. Chlumský J, Štěrbová L, Smolíková L, Matouš M, Salajka F. Vztah ventilačních plicních parametrů, tolerance fyzické zátěže a kvality života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Vnitřní lék. 2002, 4 (48), 320-324.
 4. Wiliam J. Gibbosns, MD, Nadine Fruchter, PT, Sher\ Sloan, PT, Robert D. Levy, MD, FRCP© Reference Values for a Multiple Repetition 6-Minute Walk Test in Healthy Adults Older Than 20 Yaears. Journal od Cardiopulmonary Rehabilitation 2001, 21: 87-93
 5. McGavin CR, Gupta SP, Mc Hardy GJR. Twelvw minute walking test for assessning disability in chronic bronchitis. BMJ. 1976, 1: 822-823
 6. Kadikar A, Maurer J, Kesten S. The six minute walk test : a giude to assesment for lung transpalntation. J Heart Lung Transpaltation 199, 16: 313-319
 7. Harada ND, Chiu V, Stewart AL. Mobility- related function in older Adults: assessment with a 6-minute walk test. Arch Phys Med Rehabil. 1999, 80(7): 837-841
 8. Fleg JL, Piňa IL, Balady G, Chaitman BR, Fletcher B Lavie C, et al. Assessment of Functional capacity in clinical and research applications. Circulation, 2000, 102:591 1-7
 9. Guimarães GV, Carvalho VO, Bocchi EA. Reproducibility of the self-controlled six-minute walking test in heart failure patients. Clinics. 2008;63:201-6.
 10. C.G. Cote, C. Casanova, J.M. Marín, M.V. Lopez, V. Pinto-Plata, M.M. de Ocae, L.J.Dordelly, H. Nekach and B.R. Celli. Validation and comparison of reference equations for the 6-min walk diastance test. Eur respir J 2008, 31: 571-578 DOL: 10 1183/09031936.00104507 Copyright ERS Journals LTD 2008
 11. C. Casanova, B.R.Celi, P. Barrina, A. Casas, C. Cote, J.P. de Torres, J. Jardim, M.V. Lopez, J.M. Marin, M.Montes de Oca, V. Pinto- Plata and A. Aguirre- Jaime on behld of Six Minute Walk Distance Project ( ALAT). The 6-min walk distance in healthy subjects: reference standartds from seven countries. Eur Resp. J. 2011, 37, 150-156 DOL: 10.1183/09031936. 00194909 Copyright ERS

Kontakt

Autor projektu:
MUDr. Iveta Petrová
Kardio CZ s.r.o.
Revoluční 28
Ústí nad Labem

e-mail: info@6minutprozdravi.cz
              info@kardioamb.com

www.kardioamb.com

Komunikace s médii:
Tomáš Petr
tel: +420 724 205 007
e-mail: tomaspetr.foto@seznam.cz

Partner internetové prezentace

Sympatizující organizace

2013 © Šest minut pro zdraví