Otevření stezky v Senomatech

Druhou stezku Šest minut pro zdraví jsme úspěšně otevřeli v obci Senomaty na Rakovnicku. Starosta městysu, Mgr. Tomáš Valer, se pro tento projekt nadchl a vytipoval pro něj cestu, která vede z obce směrem k lesu. Některé prvky, jako jsou kamenné patníky k měření vzdálenosti, vyrobili obyvatelé svépomocí. Stezka v Senometech oživila romantickou úvozovou cestu, aniž by narušila její původní ráz.

Stříhání pásky asistovali ženy v tradičních krojích a členové místního spolku gardistů, kteří vypálili slavnostní salvu. Celou stezku pro zdraví jsme si pak se starostou a senomatskými obyvateli prošli.

Z realizace projektu Šest minut pro zdraví v obci Senomaty máme velkou radost. Vznikla totiž spontánně a za aktivního přispění obyvatel. To je princip, který nás těší, o kterém si myslíme, že funguje nejlépe. S takovou ideou byl projekt Šest minut pro zdraví spuštěn – aby přispěl k většímu zájmu obyvatel o své vlastní zdraví.

OS Šest minut pro zdraví
Tomáš Petr

Kontakt

Autor projektu:
MUDr. Iveta Petrová
Kardio CZ s.r.o.
Revoluční 28
Ústí nad Labem

e-mail: info@6minutprozdravi.cz
              info@kardioamb.com

www.kardioamb.com

Komunikace s médii:
Tomáš Petr
tel: +420 724 205 007
e-mail: tomaspetr.foto@seznam.cz

Partner internetové prezentace

Sympatizující organizace

2013 © Šest minut pro zdraví