Nová stezka přímo v areálu Podřipské nemocnice

13.10.2015

V pátek 11.9. 2015, na Den zdraví, jsme otevřeli další stezku Šest minut pro zdraví, v areálu Podřipské nemocnice s poliklinikou v Roudnici n. L. Umístění v exteriérech nemocnice považujeme za velký úspěch. Výsledky testu tu mohou využívat pacienti, lékaři, nebo jen veřejnost, která areálem prochází. Ve spolupráci s nemocnicí se budeme snažit o to, aby byl test aktivně využíván propojil širokou veřejnost s lékaři. Umístění v nemocnici by nám také mělo umožnit anonymní sběr dat o zdravotní kondici naší populace.

Stezka byla otevřena za přítomnosti výkonného ředitele nemocnice, Mgr. Tomáše Krajníka, starosty a místostarosty města Roudnice nad Labem.

více »

Otevření stezky v Senomatech

28.10.2014

Druhou stezku Šest minut pro zdraví jsme úspěšně otevřeli v obci Senomaty na Rakovnicku. Starosta městysu, Mgr. Tomáš Valer, se pro tento projekt nadchl a vytipoval pro něj cestu, která vede z obce směrem k lesu. Některé prvky, jako jsou kamenné patníky k měření vzdálenosti, vyrobili obyvatelé svépomocí. Stezka v Senometech oživila romantickou úvozovou cestu, aniž by narušila její původní ráz.

více »

Šest minut pro zdraví

30.09.2013

Město Ústí nad Labem, MUDr. Iveta Petrová

Tisková zpráva dne 30.9. 2013

Ústečané mají nyní jedinečnou příležitost sledovat svůj zdravotní stav při běžné procházce parkem. Jednoduchý zdravotní test postavený na vědecké bázi je upraven tak, aby jej zvládl opravdu každý.

V ústeckých Městských sadech vyrostla unikátní stezka s názvem 6 minut pro zdraví. Je opatřená časomírou, měřením vzdálenosti, informačními tabulemi a hodnotící tabulkou. Stačí jen sledovat vzdálenost, kterou je schopen člověk ujít během šesti minut. Výsledek ukáže, jak jste na tom se svou kondicí, především ale se srdcem a plícemi. Jedná se o pilotní, v Evropě dosud nerealizovaný, jednoduchý a efektní projekt městské stezky určený ke zdravotní diagnostice. Autorkou myšlenky je ústecká lékařka MUDr. Iveta Petrová, která dala podnět Magistrátu města Ústí n. L. k jeho realizaci.

Instalace stezky v ústeckých Městských sadech sleduje především preventivně zdravotní funkci. Test má podnítit zájem o sledování vlastního zdravotního stavu. V neposlední řadě může být také mostem při komunikaci mezi lékařem a pacientem. „Jsem přesvědčená, že člověk, který projde test na stezce a má možnost jej kdykoliv, zdarma a anonymně opakovat, může pomoci svému lékaři lépe a včas odhalit případnou nemoc nebo pomoci sledovat vývoj léčby své nemoci v čase. S takovým pacientem se pak mnohem lépe spolupracuje„, vysvětluje autorka projektu, kardioložka MUDr. Iveta Petrová.

Tak zvaný šestiminutový test chůze je známou diagnostickou metodou, která se ve světě i u nás používá. Doposud se ale vždy jednalo o využití v rámci specializovaných lékařských zařízení. Umístění v parku je z tohoto pohledu originální. „Jsem ráda, že stezka za podpory magistrátu ve městě vyrostla, a to na frekventovaném místě v parku, kde se pohybuje celé spektrum populace. Osloví tak i lidi staršího věku, pro které jsou obvyklé sportovní aktivity příliš náročné,“ říká MUDr. Iveta Petrová a dodává: „Myslím, že tato jednoduchá iniciativa je snadno přenosná i do jiných měst a obcí.“ Město Ústí nad Labem se tak stalo průkopníkem nové metody s velkým potenciálem.

Partneři projektu: Magistrát města Ústí nad Labem, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Actelion, OS Minuty pro zdraví

Kontakt

Autor projektu:
MUDr. Iveta Petrová
Kardio CZ s.r.o.
Revoluční 28
Ústí nad Labem

e-mail: info@6minutprozdravi.cz
              info@kardioamb.com

www.kardioamb.com

Komunikace s médii:
Tomáš Petr
tel: +420 724 205 007
e-mail: tomaspetr.foto@seznam.cz

Partner internetové prezentace

Sympatizující organizace