Search
Close this search box.

Popis projektu

Projekt – popis

 určeno pro širší odbornou veřejnost a případné zájemce o realizace a hlavně pro uživatele.

6 minut pro zdraví

Test vlastní fyzické kondice
Má za cíl působit preventivně v boji proti civilizačním chorobám v běžné populaci a u již nemocných lidí testovat efekt léčby, rehabilitace a vývoje chorob, kterými trpí.
Měla by motivovat lidi k pohybu a zlepšení fyzické zdatnosti.

Autorka:

MUDr. Iveta Petrová,
Kardio CZ s.r.o. Ústí nad Labem.

Základní charakteristika:

Jedná se o pilotní, v Evropě dosud nerealizovaný, jednoduchý a efektní projekt stezky s informačními panely na rovinatém úseku.

V Městských sadech v Ústí nad Labem s možností měření času (viditelné hodiny) a vzdálenosti v metrech (označené patníky u kraje chodníku).

Proč ?

Stezka umožňuje, aby si každý, kdo bude ochoten a schopen anebo vyzván svým lékařem, a to v kteroukoliv dobu po celý rok, mohl otestovat svou tělesnou zdatnost a funkční stav svého srdce a plic, případně otestovat postupující zotavení po ortopedických a jiných operacích.

Tento test může každý provést kdykoliv a zcela zdarma.

Stezka je úmyslně postavena do cesty kolemjdoucím, aby mohla oslovit i pasivní část populace a poskytla příležitost otestovat se zcela anonymně, chůzi případně opakovat s odstupem a svobodně se rozhodnout, jak s výsledkem naložit.

Lékařům se tak podaří převést výsledky výzkumu přímo do života a zároveň jednoduchým testem, v němž se měří vzdálenost, kterou člověk ujde za určitou dobu, získají zprostředkovanou informaci o funkčím stavu srdce, plic a cév svých pacientů.

Obyvatelé města se tak mohou aktivně zapojit do péče o svoje zdraví.

A zrovna v Městských sadech?

Jedná se o rovinu v parku uprostřed města, kde si lidé mohou současně odpočinout na lavičkách.

Důležitá je lokalizace v místě často navštěvovaném velkým množstvím lidí, v dosahu MHD či pěšky, aby nebyla vyloučena skupina lidí, která např. mimo město nedojede. Měl by nastat efekt: „ Stezka nám padla do cesty!“ a oslovila dosud pasivní občany.

Je tato metoda testování už někde známá?

Ano. 6ti minutový test chůze – 6 minut walk test – 6MWT

Z medicinského hlediska se jedná o metodu, všeobecně známou odbornou veřejností. Užívána je hlavně v USA a anglosaských zemích.

Dosud je vzhledem k prostorové náročnosti a kvůli omezení pro těžce nemocné pacienty lokalizovaná jen do několika málo míst v Čechách a zatím výhradně na nemocniční chodby. Součástí metodiky 6MWT je nutnost účasti zdravotnického personálu, nutnost vybavení resuscitačními pomůckami a přísný odborný dohled.

Nové v projektu 6 minut pro zdraví je to, že systém je samoobslužný, je určen pro širokou veřejnost, od dětí po seniory, avšak následně bude výsledku rozumět poučený lékař napříč městy.

Cíl:

Znalost výsledku tohoto testu nám velmi přesně umožní orientovat se v závažnosti pacientova onemocnění a podle výsledku jsou lékaři schopni plánovat další léčbu.

Test je také vhodný jako screenig pro pacientky, zda jejich srdce a plíce pracují normálně a nejefektivněji zachytí v široké veřejnosti nejrizikovější pacienty.

Současně dosud zdravým lidem pomůže nastartovat vlastní fyzické a pravidelné cvičení, porovnávat svoje výsledky v čase, čímž naplňuje primárně preventivní a edukační smysl.

 

Další využití:

Vytvoření stezky na frekventovaném místě v centru města, zároveň však v relaxační zóně s prostorem pro setkávání lidí je potenciální destinací k opakování akcí se zdravotně preventivní tématikou.

Poznámka:

Ověření pilotního projektu umožní vytvořit dosud neexistující standardy pro populaci a rozšířit stezku do více míst a do mnohem širší oblasti.

K tomuto účelu slouží jednoduché logo stezky.

V minulosti získal projekt podporu jednoho z hlavních představitelů České kardiologické společnosti, prof. Linharta, dále vedoucího Společnosti pro astma v ČR prof. Pohunka a rovněž zástupců Světové zdravotnické organizace WHO.

Finanačně projekt zatím podpořila VZP, město Ústí nad Labem, Actelion

©MUDr. Iveta Petrová

Důležité upozornění: Tento projekt je chráněn ochrannou známkou a autorským zákonem, včetně všech svých částí. Každé jeho užití mimo úzké hranice zákona je trestné. Nesmí být šířen jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu autorky.

Udělejte si čas na šest minut pro zdraví...

Chcete si zdarma otestovat svou vlastní fyzickou zdatnost?

Za pouhých 6 minut budete mít jasno.